Till sidans huvudinnehåll

Dalarös Historia

Porten till Stockholms södra skärgård

Dalarö kallas ofta för porten till Stockholms södra skärgård. Dominerades tidigare av lots- och tullväsendet och blev sedan en exklusiv badort och mötesplats för ikoniska konstnärer. Bara en kort 50-minuters bilresa från Stockholm har gjort Dalarö till sommardestinationen för många generationer av Stockholmare, liksom för Sveriges kreativa elit. Historiska semesterfirare i den pittoreska kuststaden var bland annat personer som Anders Zorn, Ernst Josephson och Carl Larsson samt framstående litteraturfiguren August Strindberg.

Dalarö dominerades av lots- och tullväsendet

Sedan 1600-talets början var Dalarö ett samhälle som successivt kom att domineras av lots- och tullväsendet. Orten är belägen utmed en gammal farled, Kung Valdemars segelled, som sträckte sig från Danmark längs hela ostkusten över till Baltikum. Den lilla ön Jutholmen var Sveriges första lotsstation, etablerad 1676. År 1810 var antalet verksamma lotsar på Dalarö och Jutholmen hela 50 personer.

Tullväsendet grundades 1636 och i slutet av året fanns tullförvaltaren Mårten Augustinsson på plats vid den Kungliga Tullkammaren Dalarö. Postverket grundades även det 1636 och år 1668 inrättades egen postgång mellan Stockholm och Dalarö. Att lots, tull och post så tidigt etablerades och blev kvar lång tid på Dalarö vittnar om ortens viktiga ställning i stormaktstidens Sverige.

En utrese- och ankomsthamn

Rikskanslern Axel Oxenstierna och andra riksråd använde Dalarö som utrese- och ankomsthamn. Så tidigt som på 1500-talet hade ett reparationsvarv uppförts för flottan på ön Mysingen. Under segelfartygens tid, som varade till sent 1800-tal, måste det ha varit en näst intill överväldigande syn att se fartygen anlända eller avresa, något som Drottning Kristina själv bevittnade 1645 då hon såg Kronan avsegla från Dalarö. Det var således inget dåligt val av boställe för kofferdikapten Carl Petter Blom, när han slog sig ner här som skärgårdsbonde.

Under tidigt 1800-tal fanns alltså flottan på Dalarö, men de flesta i befolkningen var självhushåll inom lantbruket, antingen som skattebönder eller arrendatorer. Fiske var en stor näring och här fanns kolmilor för att få fram träkol till tegelbruket. Dalarö var en stor inkörsport av varor från landet såväl som från utlandet. Från Dalarö transporterades varorna med häst och vagn till Stockholm.

Exklusiv badort och mötesplats för ikoniska konstnärer


Inte förrän i mitten av 1800-talet kommer ångmaskinen och ångbåten i kommersiell drift, vilket revolutionerar arbete, resande och transporter av gods. I dess kölvatten följer något decennium senare epoken med grosshandlarna, konstnärerna, författarna och de stora familjerna från Stockholm som de första sommargästerna. Dalarö blir på modet för de bemedlade och även kung Oscar II med kungajakten Drott återfinns bland besökarna.