Till sidans huvudinnehåll

Vår historia

Smådalarö Gård, en historisk plats

Idag förankrat i den moderna samtiden med exklusiva bekvämligheter och en personlig touch, minner Smådalarö Gård Hotell & Spa också om en svunnen plats. Från Dalarö som exklusiv badort och mötesplats för ikoniska konstnärer till platsens historia med lantbruk, fiske, bryggeri, bränneri och till världsresenären Kapten Bloms bygge av Smådalarö Gård år 1810.

Kofferdikaptenen Carl Peter Blom

Carl Peter Blom föddes 1762 på ön Mefjärd, öster om Ornö. Han kom från relativt enkla förhållanden i södra skärgården; fadern Anders Blom var kofferdistyrman och modern Anna Maria bonddotter från Fjellong. Sjömansblodet fanns i ådrorna då även hans morbror, Carl Gustav Berg, var sjökapten och lärde Blom navigera och tog med honom på seglatser. Redan som 20-åring blev Blom styrman 1782 på fartyget ”Minerva”, där morbror Berg var kapten. Seglatsen tog ett år och man fraktade varor från Marseille och andra platser kring Medelhavet.

1783 fick Carl Peter Blom sitt första befäl som kapten på briggen ”Amphitrite”. Under en 13 månader lång seglats färdades de bland annat till Neapel och Tunis. 1790 blev han befälhavare på fullriggaren ”Italia Fregatt”. Han fick då order av generaladjutanten Anckarsvärd att överlämna 54 turkiska krigsfångar som befriats av svenskarna från rysk fångenskap.

Kapten Blom hade en lång karriär inom handelsflottan och gjorde staten stora och uppskattade tjänster. För detta erhöll han Stora Tapperhetsmedaljen ”Svensksundsmedaljen” 1793. Hans framgångar med egna befäl i 15 år gav honom även stora monetära förtjänster. Av regeringen fick han över 5.000 nederländska gulden, vilket är flera miljoner kronor i dagens penningvärde. Genom sina uppdrag till Konstantinopel tjänade han alltså ihop nära hälften av köpeskillingen av den stora egendomen ”Tyresö skärgårdsdel”, där Smådalarö ingår.

 

12.000 riksdaler år 1802

Kofferdikaptenen Carl Peter Blom steg i land för gott i slutet 1796. En lång och mycket framgångsrik karriär inom den internationella sjöfarten hade gjort honom förmögen, men också berest då han besökt världens alla hörn. Men nu var det dags att slå ner bopålarna och skapa något beständigt.

År 1802 förvärvade Blom, endast 40 år gammal, den stora egendomen ”Tyresö skärgårdsdel” från grevinnan Brita Bonde för 12.000 riksdaler banco. Därmed återvände han till sin barndoms skärgård. Omfattningen av ”Tyresö skärgårdsdel” var gigantisk; här ingick Smådalarö, Westertorp, Älgö, Gränö, Kymendö, Fjellong, Fåglarö, Mörtö, Norra Torp, Huvudskär, Ekholms Krog, Jutholmskrogen, Stora Dalarö Gistgifvare Gård, Gåsö, Tyresö samt en mängd mindre ägor. Blom valde ut den finaste platsen för sitt stora boningshus och 1802 påbörjas byggnationen av det magnifika hus vid Smådalarö Gård, som stod färdigt år 1810. 

 

Inspiration från villor vid Medelhavet

Blom var ju uppväxt i skärgården och hade sin mor, morbror, bror och syster boende på ägorna, liksom systersonen Anders Berg, som sedermera blev hans arvinge och inspektor vid gården. Men när han uppför Smådalarö Gårds manbyggnad är det inte med skärgårdens tradition i fokus. Huset är helt klart inspirerat av de stora villorna vid Medelhavet, som Blom besökt på sina resor. Med sin återhållsamma, rena form med tre våningar och valmat tak och sin vita stenfasad är huset en pampig syn. År 1810 stod huset klart och Blom flyttar från Katarina Församling på Södermalm, till sin nya herrgård på Smådalarö Gård.

 

Grunden lades av Gyldner

Grunden till den stora rörelsen på Smådalarö Gård lades av löjtnanten Carl Christian Gyldener, som tillsammans med tullinspektören Nils Sondell arrenderade halva Smådalarö i 20 år. Sondell drev även krogen på Dalarö och tillsammans startade herrarna produktion av både öl och brännvin. Gyldener utmärkte sig med sitt hårda arbete på Smådalarö och därför fick han 1750 ett eget arrendekontrakt på livstid. Gyldener uppförde en första ”caracterbyggnad” i två våningar vid nuvarande Pettersvik. En andra karaktärsbyggnad uppfördes på ungefär den platsen där hotellets biljardrum är idag.

1776 får Gyldener på ålderns höst ett lukrativt erbjudande från Kronobrännerierna, som ville överta hela hans arrendekontrakt, mot ett rejält överskott. Gyldener testamenterar då sin kvarlåtenskap till byggandet av en ny kyrka i Dalarö.